خطایابی

 • 1. خطایابی

  شامل بخش های ذیل است:

  1.1 خطایابی املایی

  خطایاب نحوی متون فارسی را برای کاربرانی که در هر یک از صفحات سایت اطلاعات وارد می کنند انجام می دهد و واژه های صحیح خط زبان نیز اصلاح می شوند.

  1.2 خطایابی ویرایشی

  واژه های نادرست از نظر فرهنگستان مشخص می شوند

  1.3 دستور خط

  پشتیبانی از دستور خط فارسیِ مصوب فرهنگستان از دیگر قابلیت های پیش پردازش متون در خطایاب است.

  1.4 اصلاح نویسه ها

  اصلاح نویسه ها منطبق با استاندارد صنعتی ۹۱۴۷ که متضمن درج نویسههای درست زبان فارسی است در این قسمت انجام می شود.

  1.5 اصلاح نشانه های سجاوندی

  منظور از خطاهای نشانه گذاری خطاهایی است که در اثر کاربرد نادرست یا نبود علایم نگارشی مانند نقطه و ویرگول و علامت سوال ایجاد می گردد.  2 فارسی سازی

  پیشنهاد واژه ها بر اساس انجام سره سازی در این بخش انجام می شود. به این صورت معادل فارسی کلمات با استفاده از سره ساز پیشنهاد می شود  3.مبدل تقویم و تاریخ

  1.3 تاریخ

  امکان تشخیص عبارت های تاریخ از تقویم های شمسی میلادی و هجری و تبدیل عبارت های تاریخ از یک تقویم به تقویم دیگر در این قسمت فراهم می شود.

  2.3 اعداد

  از بخش های مطرح در زمینه درک متون فارسی توسط رایانه تشخیص خودکار اعداد در انواع گوناگون صورت های نوشتاری در متن فارسی است. این صورت های گوناگون عبارت اند از صورت نوشتاری رقمی و صورت نوشتاری حرفی.

  کلیهٔ حقوق متعلق به شرکت «پردازش داده ویراستیار» است