املایی
فارسی‌سازی
ویرایشی
محاوره
پردازش
دستور خط
نویسه
اگر می‌خواهید ویراستیار نویسهٔ خاصی را اصلاح نکند، آن را به فهرست زیر بیفزایید:
نویسهکد دسیمالکد هگزادسیمالحذف
نشانه‌گذاری
پیش‌پردازش
تاریخ
اعداد
تبدیل
T⇆V
ترانویسی متن خطایابی‌شده
ORIG
جایگذاری متن اولیه