راهنمای نصب افزونهٔ گوگل کُرُم ویراست‌لایو

Virastlive Google Chrome Extenstion Installation Guid

۱- در صورتی که فایل افزونه به صورت خودکار دریافت نشده است، آن را از اینجا دریافت کنید
1- If the extension has not been automatically downloaded, click here
ممکن است پیش از دانلود با پیغام زیر مواجه شوید، در این صورت روی دکمهٔ Continue کلیک کنید
If you see the following notification, click Continue
ممکن است پس از دانلود با پیغام زیر مواجه شوید، در این صورت روی دکمهٔ OK کلیک کنید
If you see the following notification, click OK
۲- آدرس chrome://extensions را در مرورگر خود تایپ کنید
2- Type chrome://extensions in the address bar
۳- مطابق شکل زیر فایل افزونهٔ ویراستیار را با موس بکشید و در صفحه افزونه‌های گوگل کُرُم رها کنید
3- Drag and Drop the extension file in the extensions page as shown in the picture
پس از نصب ایکون ویراستیار در نوار ابزار گوگل کُرُم ظاهر خواهد شد
After a successful install, you will see the Virastlive icon in the Chrome toolbar